Contributie en bijkomende kosten 2023

Onze contributie wordt geheven over een heel kalenderjaar en is inclusief de kosten van de studiedagen/studieweekenden voor de orkesten. In de tabel staan de contributiebedragen voor 2023.

Lid speelt in: Contributie 2023
Strijkorkest €235
Blazersklas Zie Blazersklas
Basis- en Voorbereidend orkest €255
Juniorenorkest €385
Jeugdorkest €400
Uitsluitend Strijkersensemble €150
Strijkersensemble én in ander orkest (extra) €75

Gezinskorting

Voor gezinnen krijgt het tweede kind een korting van 10% en derde of volgende kinderen krijgen een korting van 20% op de contributie. Dit geldt niet als kinderen ook al Ooievaarspas-korting ontvangen. Het eerste kind is het kind in het hoogste orkest.

Ooievaarspasregeling

Kinderen met een Ooievaarspas die op 1 januari 2023 17 jaar of jonger zijn, krijgen 100% korting op de contributie, met een maximum van € 330. Ooievaarspashouders die op 1 januari 2020 18 jaar of ouder zijn krijgen 50% korting, met een maximum van € 165. NB: deze regeling geldt voor één culturele vereniging per persoon.

Incasso van contributie

De contributie wordt in 2 gelijke termijnen in rekening gebracht door middel van automatische incasso, de 1e termijn in maart, de 2e termijn in oktober. Het lid is per helft van het kalenderjaar de helft van de contributie verschuldigd, behorende bij het orkest waar het lid op dat moment onderdeel van uitmaakt. Nieuwe leden betalen naast contributie eenmalig € 30 inschrijvingsgeld, zodra zij toetreden tot één van de orkesten.

Beëindigen van het lidmaatschap

Beëindigen van  het lidmaatschap kan per 1 januari en per 1 juli. Er geldt een opzegtermijn van 4 weken. Opzeggen moet dus vóór 1 december of 1 juni gebeuren. De opzegging kan via het Ledenformulier. Je krijgt van de opzegging een bevestiging van de secretaris.

Bijkomende kosten

Bijkomende kosten, niet inbegrepen in de contributie, zijn kosten voor eventuele uitstapjes en tournees. De kosten van studiedagen zijn wel inbegrepen in de contributie.

Hofstads JeugdOrkest heeft muziekinstrumenten in bezit die leden via onze Orkestacademie kunnen gebruiken. Voor meer informatie over de hieraan verbonden kosten kijkt u bij “bruikleeninstrument“.

Bankgegevens

Bankrekening van Vereniging Hofstads JeugdOrkest: NL84 INGB 0003 8238 00

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met onze penningmeester.

keyboard_arrow_up