Over de Orkestacademie

Welkom bij de orkestacademie van Hofstads Jeugdorkest! De doelstelling van de orkestacademie is om orkestspel te stimuleren voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar, waarbij de orkestacademie muzieklessen faciliteert en instrumenten ter beschikking stelt. Samen muziek maken is zeer motiverend en bovendien goed voor de ontwikkeling van een kind. Sommige kinderen weten al welk instrument ze willen leren bespelen, echter voor veel kinderen is het best wel een moeilijke keuze. Er zijn diverse mogelijkheden om kennis te maken met orkestinstrumenten; o.a. begin september bij onze stand op de Haagse UITmarkt of tijdens een ‘Open dag’ van de orkestacademie in de Dalton scholengemeenschap. Meerdere instrumenten kunnen tijdens deze evenementen uitgeprobeerd worden. Ook is het gedurende het gehele jaar mogelijk op individuele basis een afspraak te maken om diverse instrumenten te proberen. Hiervoor dan graag een mail sturen naar info@orkestacademie.nl. Verder is er de mogelijkheid om via onze website kennis te maken met “het symfonieorkest”. Klik, bekijk het orkest en kies. Alle informatie over de orkestinstrumenten is daar te vinden.

Introductieopleidingen

Het opleidingstraject begint met een introductieopleiding van 18 wekelijkse lessen. Tijdens de introductieopleiding is het instrumentgebruik gratis en kan ervaren worden of het instrument bij het kind past. Viool- of celloles vindt vaker plaats in groepsverband en de lessen starten in september en februari. Lessen op andere instrumenten zijn meestal op individuele basis en kunnen op ieder moment gedurende het schooljaar starten (september t/m juni). Tijdens de introductieopleiding wordt er kennis gemaakt met het instrument en wordt er een start gemaakt met noten lezen. Na de introductieopleiding kunnen de meeste kinderen al een paar simpele liedjes spelen! Als blijkt dat het instrument toch niet zo goed past, kan de muziekles na 18 lessen beëindigd worden, echter het is natuurlijk leuker om door te gaan en uiteindelijk in één van de orkesten van Hofstads Jeugdorkest mee te spelen. De orkestacademie werkt samen met een groot aantal muziekdocenten, muziekscholen en docentenkollektiven, en plaatsing voor muziekles op een instrument is bijna altijd mogelijk. Na afloop van de introductieopleiding kunnen de muzieklessen voorgezet worden bij de docent of een andere docent naar keuze. Bij voldoende vordering op het instrument kan er meegespeeld gaan worden in een van de orkesten. Voor strijkinstrijkinstrumenten is dit gemiddeld na 2-3 jaar en blaasinstrumenten/pauken-slagwerk 1-2 jaar, nadat met muzieklessen op het instrument zijn gestart.

Vioolles bij fiddlekids.nl

Wil je viool spelen, dan kun je al beginnen vanaf 4 jaar. Daarvoor heeft de Orkestacademie een speciaal programma, dat ‘Fiddlekids’ heet. Zie de website www.fiddlekids.nl.

Meer weten?

Heb u interesse in een muziekopleiding voor uw zoon of dochter? Neem dan contact op met de Orkestacademie via info@orkestacademie.nl  of meldt uw zoon of dochter direct aan.

Nota bene: Als je het aanmeldformulier hebt verstuurd betreft dit een voorlopige aanmelding zonder verplichtingen. De aanmelding wordt pas definitief als er plaatsing bij een muziekdocent is overeengekomen met de ouders/verzorger, inclusief lesdag/tijd.

Aanmelden gaat via het aanmeldformulier:

Organisatie Orkestacademie en contacten

De Orkestacademie is door Vereniging Hofstads JeugdOrkest organisatorisch ondergebracht in een aparte stichting zodat de organisatie van de lessen goed verloopt. Deze stichting heet Stichting Orkestacademie Hofstads Jeugdorkest en is aangemeld bij de KvK onder No.41154900, RSIN-nummer 816174064. De financiële verantwoording is verkrijgbaar via de voorzitter of de penningmeester of via de website.

De activiteiten van de stichting zijn statutair vastgelegd en betreffen:

  • Organisatie en financiering van muziekinstrumentopleidingen
  • Financiering, beheer en exploitatie van muziekinstrumenten
  • Financiële ondersteuning van educatieve en culturele projecten
  • Samenwerken met Vereniging Hofstads JeugdOrkest op artistiek vlak

Voor de jaren 2018 t/m 2023 is een speerpunt van het beleid om het bespelen van bepaalde symfonische blaasinstrumenten te stimuleren. Hiertoe is een stimuleringsprogramma geëffectueerd voor de blaasinstrumenten hobo, trombone, hoorn en fagot, waarbij de instrumenten 2 jaar gratis ter beschikking wordt gesteld aan beginnende leerlingen en er een korting op het lesgeld van de introductiecursus wordt verstrekt. Voorwaarde voor deelname aan dit stimuleringsprogramma is dat binnen 1-2 jaar instroom plaatsvindt in een van de orkesten van de vereniging.

Voorzitter Theo Wentink voorzitter@orkestacademie.nl
Secretaris Corinne Pijnenburg secretaris@orkestacademie.nl
Penningmeester Guus Beek penningmeester@orkestacademie.nl
Lid Kees Ritsema van Eck
Lid Julian Langkemper
Theo Wentink Viool en altviool
Marjolein Nieuwenkamp Cello en contrabas
Mirjam Teepe Blaasinstruimenten/hout
Isabel la Riviere-Korff Blaasinstrumenten/koper
Theo Wentink Harp
Jens Meijers Pauken en slagwerk

Contact

– Voor algemene vragen en/of informatie is de Orkestacademie bereikbaar via info@orkestacademie.nl
– Voor vragen over de beschikbaarheid van strijkinstrumenten (violen, altviolen en cello’s) kunt contact opnemen met Theo Wentink via info@strijkinstrumentenshop.nl en voor blaasinstrumenten en contrabassen met de materiaalbeheerder van Hofstads JeugdOrkest via materiaal@vhjo.nl,
– Voor algemene vragen over Vereniging Hofstads JeugdOrkest kunt u mailen met info@vhjo.nl.

Menu