Over de Orkestacademie

Welkom bij de orkestacademie van Hofstads Jeugdorkest!

De doelstelling van de orkestacademie is om orkestspel te stimuleren voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar, waarbij de orkestacademie muzieklessen faciliteert en instrumenten ter beschikking stelt. Samen muziek maken is zeer motiverend en bovendien goed voor de ontwikkeling van een kind.

Sommige kinderen weten al welk instrument ze willen leren bespelen, maar voor anderen is het best wel een moeilijke keuze. Wij bieden je diverse mogelijkheden om kennis te maken met orkestinstrumenten; bijvoorbeeld tijdens een open dag van de orkestacademie in de Dalton scholengemeenschap. Meerdere instrumenten kunnen tijdens deze evenementen uitgeprobeerd worden.

Verder is er de mogelijkheid om via onze website kennis te maken met “het symfonieorkest”. Klik, bekijk het orkest en kies. Alle informatie over de orkestinstrumenten is daar te vinden.

Introductieopleidingen

Het opleidingstraject begint met een introductieopleiding van 18 wekelijkse lessen. Tijdens de introductieopleiding is het instrumentgebruik gratis en kan ervaren worden of het instrument bij het kind past. Lessen op zijn meestal op individuele basis en kunnen op ieder moment gedurende het schooljaar starten (september t/m juni).

Tijdens de introductieopleiding wordt er kennis gemaakt met het instrument en wordt er een start gemaakt met noten lezen. Na de introductieopleiding kunnen de meeste kinderen al een paar simpele liedjes spelen. Als blijkt dat het instrument toch niet zo goed past, kan de muziekles na 18 lessen beëindigd worden, maar het is natuurlijk leuker om door te gaan en uiteindelijk in één van de orkesten van Hofstads Jeugdorkest mee te spelen!

De orkestacademie werkt samen met een groot aantal muziekdocenten, muziekscholen en docentencollectieven, en plaatsing voor muziekles op een instrument is bijna altijd mogelijk. Na afloop van de introductieopleiding kunnen de muzieklessen voorgezet worden bij de docent of een andere docent naar keuze.

Bij voldoende vordering op het instrument kan er meegespeeld gaan worden in een van de orkesten. Voor strijkinstrumenten is dit gemiddeld na 2-3 jaar en blaasinstrumenten/pauken-slagwerk 1-2 jaar.

Meer weten?

Heb u interesse in een muziekopleiding voor uw zoon of dochter? Neem dan contact op met de Orkestacademie via muziekles@vhjo.nl  of meld uw zoon of dochter direct aan.

Nota bene: Als je het aanmeldformulier hebt verstuurd betreft dit een voorlopige aanmelding zonder verplichtingen. De aanmelding wordt pas definitief als er plaatsing bij een muziekdocent is overeengekomen met de ouders/verzorger, inclusief lesdag/tijd.

Aanmelden gaat via het aanmeldformulier:

Organisatie Orkestacademie en contacten

De Orkestacademie is door Vereniging Hofstads JeugdOrkest organisatorisch ondergebracht in een aparte stichting, zodat de organisatie van de lessen goed verloopt. Deze stichting heet Stichting Orkestacademie Hofstads Jeugdorkest en is aangemeld bij de KvK onder No.41154900, RSIN-nummer 816174064. De financiële verantwoording is verkrijgbaar via de voorzitter of de penningmeester of via de website.

De activiteiten van de stichting zijn statutair vastgelegd en betreffen:

  • Organisatie en financiering van muziekinstrumentopleidingen
  • Financiering, beheer en exploitatie van muziekinstrumenten
  • Financiële ondersteuning van educatieve en culturele projecten
  • Samenwerken met Vereniging Hofstads JeugdOrkest op artistiek vlak
Voorzitter  Ernst van Bemmelen – van Gent voorzitter_orkestacademie@vhjo.nl
Secretaris Corinne Pijnenburg secretaris_orkestacademie@vhjo.nl
Penningmeester Guus Beek penningmeester_orkestacademie@vhjo.nl
Lid Kees Ritsema van Eck
Lid Julian Langkemper
Isabel la Riviere-Korff Viool en altviool
Marjolein Nieuwenkamp Cello en contrabas
Mirjam Teepe Blaasinstruimenten/hout
Isabel la Riviere-Korff Blaasinstrumenten/koper
Isabel la Riviere-Korff Harp
Isabel la Riviere-Korff Pauken en slagwerk

Contact

– Voor algemene vragen en/of informatie is de Orkestacademie bereikbaar via info_orkestacademie@vhjo.nl.
– Voor algemene vragen over Vereniging Hofstads JeugdOrkest kunt u mailen met info@vhjo.nl.

keyboard_arrow_up