De Orkestacademie van Hofstads Jeugdorkest is een samenwerking overeengekomen met het Koninklijk Conservatorium om jonge kinderen die bij het KonCon de opleidingen PI en BASIS volgen, op te leiden voor orkestspel. Vanaf september 2016 start er op zaterdagen om 16.30uur een KonCon-ensemble o.l.v. van een KonCon docent met wekelijkse repetities in de Dalton Scholengemeenschap te Den Haag. Dit ensemble werkt auditief, volgens de BASIS methode van het KonCon aan samenspel en muziekstukken. In november is er gelegenheid voor de kinderen van het KonCon-ensemble na de pauze mee te spelen met een gedeelte van het repertoire van het Basisorkest van Hofstads Jeugdorkest, dat wordt uitgevoerd op het kerstconcert van de vereniging in December. Zo kunnen de kinderen binnen hun eigen auditieve ontwikkelingsproces alvast proeven aan het meespelen in een groter orkest. Alle kinderen die zich in het kader van deze samenwerking participeren bij de opleidingen PI en BASIS van het Koninklijk Conservatorium komen in aanmerking om een instrument van de vereniging in bruikleen te krijgen (zie pagina bruikleen instrument). Alle informatie/aanmelding betreffende de PI- en BASIS opleidingen van het Koninklijk Conservatorium zijn te vinden via de volgende link : http://www.koncon.nl/nl/school-voor-jong-talent/

Menu