Update Corona maatregelen

Nadat we begin september gelukkig weer hebben kunnen starten met de orkestrepetities, zijn er aangescherpte landelijke maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het Corona-virus terug te dringen.

Als Jeugdorkestvereniging is er binnen de aangescherpte maatregelen en adviezen gelukkig de mogelijkheid om verantwoord te kunnen repeteren met onze orkesten. Uiteraard wel met toepassing van de benodigde maatregelen. Bestuur en kader zijn in nauw overleg om hieraan op een verantwoorde wijze invulling te geven. We volgen daarin nauwgezet de kaders van het RIVM en de noodverordening van de Veiligheidsregio Haaglanden.

Binnen de huidige maatregelen kunnen de repetities komende weken doorgaan. Dit kan echter alleen als iedereen zich goed aan die maatregelen houdt. Lees daarom als lid de actuele versie van ons verenigingsprotocol goed door. De laatste versie (en downloads) vind je hier: Corona maatregelen orkestseizoen 2020-2021. De hoofdlijnen vind je ook onderstaand. Als er voor één van de orkesten specifieke maatregelen nodig zijn, wordt dit via de orkestouders aan de leden gecommuniceerd.

(laatste update 7 oktober 2020)

keyboard_arrow_up