Corona maatregelen orkestseizoen 2020-2021

Op zaterdag 5 september 2020 gaan we van start met het nieuwe orkestseizoen. Dit kan alleen met inachtneming van de RIVM-Corona maatregelen en regels. Op de Leden-pagina en hieronder vind je alle Corona maatregelen die we bij de repetities van Hofstads JeugOrkest hanteren. Lees ze goed door voordat je naar de repetitie komt.

Wij verheugen ons er enorm op om jullie allemaal weer te zien én horen!

Wanneer blijf je thuis?

Voorafgaand aan iedere repetitie verwachten we dat eenieder onderstaande gezondheidscheck voor zichzelf doorloopt:

 • Ben je ziek? Blijf thuis en laat je testen. Blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.
 • Heb je Corona? Blijf thuis en informeer ook de Orkestouders hierover.
 • Als je in een risicogebied bent geweest, verwachten we dat je, volgens de landelijke richtlijnen, na thuiskomst 10 dagen thuisblijft en niet op het Dalton komt.
 • Is één of meer van onderstaande op jou van toepassing dan kun je helaas niet op het Dalton komen.
  • je hebt de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende klachten gehad: hoesten, neusverkoudheid, koorts (boven 38° C) of benauwdheidsklachten.
  • je hebt op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts- en/of benauwdheidsklachten.
  • je hebt het Coronavirus gehad en dat is de afgelopen 7 dagen vastgesteld.
  • je hebt een huisgenoot/gezinslid met het Coronavirus hebt in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl er nog klachten waren.
  • je bent in thuisisolatie vanwege het Coronavirus.
Afstand
 • Iedereen houdt anderhalve meter afstand (2 armlengtes) van elkaar. Uitzonderingen hierop:
  • Jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden;
  • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven daarnaast geen anderhalve meter afstand te houden tot anderen:
  • Personen die tot één huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.
 • Blazers houden tijdens de repetitie twee meter afstand (in blaasrichting) van anderen.
Hygiëne
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst. Bij de ingangen en repetitielokalen is desinfecterende handgel en schoonmaakmateriaal aanwezig.
 • Was regelmatig je handen en hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Schud geen handen en knuffel, omhels of kus elkaar niet.
 • Speel alleen op je eigen instrument.
 • Voor de opvang van condensvocht uit blaasinstrumenten gebruikt iedere bespeler van een blaasinstrument bij zijn lessenaar een vocht opnemende doek. Instrumenten worden ontdaan van condensvocht boven deze handdoekjes (lekken / uitblazen etc.). De oppervlakte waar condensvocht terecht komt wordt door de bespeler zelf schoongemaakt. De vochtopnemende doek wordt vervolgens door de bespeler van het instrument zelf mee naar huis genomen en gereinigd. `Uitblazen’ geschiedt met zo min mogelijk adem- of luchtdruk zodat geen ‘sproeieffect’ ontstaat. In principe doet zoveel mogelijk de zwaartekracht het werk met kleine ‘schudbewegingen’.
En verder
 • Er wordt gerepeteerd met ramen open om voor voldoende ventilatie te zorgen. In pauzes van de repetities wordt er goed gelucht door de deuren en ramen open te zetten.
 • De pauzes van de orkesten zijn met enige spreiding ingepland om drukte te voorkomen en worden zo veel mogelijk buiten (achterkant Dalton) doorgebracht.
 • Orkestleden zorgen voor eigen muziek, lessenaar en (voor cellisten) celloplankje.
 • Alle orkestleden die een blaasinstrument spelen, nemen zelf een plastic tasje met vochtopnemende doek mee naar de repetitie en na afloop naar huis (zie ook onder hygiëne).
 • Kinderen die niet zelfstandig komen, worden buiten afgezet en opgehaald bij de ingang van het Dalton. Neem ook buiten bij het brengen en halen de afstandsregels in acht.
Nu nog belangrijker dan anders: kom op tijd en meld je altijd af bij de Orkestouders als je niet kunt komen!

Corona maatregelen per 1 september 2020 (Download pdf)

Registratie bij gebruik Stiltelokaal

Ouders/begeleiders komen in principe niet binnen de school. In uitzondering hierop bieden we ouders/begeleiders die ver weg wonen de gelegenheid om, onder voorwaarden, van het stiltelokaal in de school gebruik te maken. Degenen die gebruik maken van het stillokaal registreren zich vooraf en houden zich uiteraard aan de Corona maatregelen. Ook zij laten hun kind bij aankomst zelfstandig naar het repetitielokaal gaan en halen hun kind na afloop buiten bij de ingang van het Dalton weer op.

Iedere keer dat je van het stiltelokaal gebruik wilt maken, registreer je vooraf via een online formulier. Het registreren zorgt ervoor dat áls er een persoon Corona blijkt te hebben, de andere aanwezigen op die dag gemakkelijk op de hoogte kunnen worden gesteld. De gegevens worden hiertoe drie weken bewaard en daarna verwijderd.

Je kunt je voor vertrek naar het Dalton online registreren via de volgende link: https://hofstadsjeugdorkest.nl/voor-leden-vhjo/aanwezigheidsregistratie-i-v-m-corona-maatregelen/ of via onderstaande QR code die je met een smartphone scant. Er verschijnt dan een formulier dat ingevuld dient te worden. Een app voor het scannen van QR codes is gratis verkrijgbaar in de appstore of Google Play. De QR-code hangt ook bij de deurwacht op het Dalton.

QR-code Registratieformulier Stiltelokaal
keyboard_arrow_up